Działanie dalmierza laserowego

Dalmierz jest powszechnie wykorzystywany w budownictwie. Jest to profesjonalne urządzenie służące mierzenia odległości. Działanie dalmierza wykorzystywane jest w różnych dziedzinach. W komercyjnym użyciu stosuje się go jednak głównie w budownictwie.

 

Rodzaje dalmierzy

Można wyróżnić trzy rodzaje dalmierzy:

- dalmierz optyczny 

- dalmierz elektromagnetyczny 

- Dalmierz laserowy

Każdy z dalmierzy działa na innej zasadzie i jest inaczej zbudowany. Ze względu na swoją dokładność dalmierz laserowy wyprał praktycznie całkowicie inne dalmierze.

 

Budowa dalmierza laserowego

Do działania dalmierza potrzebne, są dwa podstawowe elementy. Pierwszym z nich jest źródło promieniowania, w tym wypadku jest to laser, Drugim elementem jest detektor służący do odczytu pomiaru odległości. Pozostałe części to obudowa, przycisk uwalniający wiązkę lasera i wyświetlacz, na którym można odczytać odległość od obiektu.

 

Dalmierz jak działania

Dalmierz działa na podstawie metody triangulacji. Laserowa wiązka wysyłana jest w stronę obiektu przez układ optyczny w budowany w urządzenie zwany nadajnikiem. Po pokonaniu odległości do obiektu wiązka odbija się i wraca do urządzenia. Dalmierz liczy następnie czas, jaki upłyną od momentu odbicia do powrotu wiązki i wyświetla wynik na wyświetlaczu. Dokładność i zasięg Dalmierza zależny od modelu oraz rodzaju. 

Zazwyczaj Można wyróżnić dwa rodzaje dalmierzy laserowych:

- Dalmierz fazowy – wykorzystujący falę harmoniczną podczas prowadzenia pomiaru, co zwiększa jego dokładność

- Dalmierz falowy – wykorzystujący pojedynczą wiązkę, o jednolitej częstotliwości, co wpływa na zmniejszenie dokładności pomiaru

Działanie dalmierza laserowego nie sprowadza się tylko do mierzenia odległości. Większość dalmierzy wykorzystywanych w budownictwie wyposażona jest w funkcję liczenia objętości, skalowania jednostek miar odległości czy wykorzystywania funkcji geometrycznych do mierzenia trudno dostępnych miejsc.